Peutergroep

Samen spelen is samen leren

Ieder kind heeft zijn of haar eigen talenten. Bij de peutergroep staat het spelenderwijs ontwikkelen van ieders talent dan ook centraal. Ervaren pedagogisch medewerkers zorgen voor een geborgen maar avontuurlijke peutergroep. Op een speelse manier worden ze uitgedaagd om zich verder te ontwikkelen en zich voor te bereiden op de basisschool. Ze maken hierdoor alvast kennis met een grotere wereld dan de veilige, geborgen thuishaven.

Rondleiding aanvragen Aanmelden

Groene pedagogiek

Wij volgen de peuters in hun spel en ontwikkeling op lichamelijk, sociaal, emotioneel, motorisch en cognitief gebied. Dit doen wij door zo min mogelijk op de klok te kijken en zoveel mogelijk naar buiten te gaan.

Wij geven peuters zowel letterlijk als figuurlijk de ruimte om zich binnen de peutergroep te ontwikkelen op hun eigen tempo. Wij kijken zowel naar het groepsverband als naar wat ieder kind individueel nodig heeft om zich langzaam voor te bereiden op de basisschool.

Verenigde Agrarische Kinderopvang

Binnen de peutergroepen wordt het pedagogisch handboek van de VAK (Verenigde Agrarische Kinderopvang) gehanteerd. De pedagogische visie van een kinderopvang is bepalend voor hoe kinderen benaderd worden. Het is voor ouder(s) daarom belangrijk om te kijken of de visie van een peutergroep aansluit bij jouw eigen visie over de opvoeding en ontwikkeling van jouw peuter.

Wij dragen onze pedagogische visie uit door:

  • ieder kind onvoorwaardelijk te accepteren;
  • ons te verplaatsen in hun belevingswereld;
  • zelf het goede voorbeeld te geven;
  • hun eigen initiatieven te stimuleren;
  • goed te observeren waar hun behoeften liggen;
  • zelf laten ontdekken en zelf laten doen;
  • diverse activiteiten aan te bieden;
  • respect te hebben voor elkaar, de natuur en de wereld om ons heen.

Voor- en Vroegschoolse Educatie

In onze peutergroep werken wij met de educatieve VVE-methode PUK. Deze methode is gericht op kinderen van 0-4 jaar waarbij Puk als “het speelkameraadje” van de peuters centraal staat. Spelenderwijs worden samen met speelkameraadje Puk de eerste stapjes gezet op het gebied van taal, rekenen- en sociale vaardigheden.

Onze pedagogisch medewerkers werken in sterk teamverband om op deze manier het spel- en leeraanbod binnen de peutergroep voor iedere peuter zo goed mogelijk met elkaar af te stemmen.

Peutergroep voor taalontwikkeling

Peuters die een VVE-indicatie hebben gekregen kunnen natuurlijk ook bij ons terecht. Bij kinderopvang de Speelhoeve is er een peutergroep met extra aandacht op het gebied van taalontwikkeling. Deze peutergroep vindt vier keer in de week plaats en wij bespreken met regelmaat onze bevindingen met de ouder(s). Samen zorgen we voor een goede voorbereiding op de basisschool.

Gezinnen waarbij één van beide ouders werkt komen in aanmerking voor een subsidieregeling. Gezinnen waarbij beide ouders werken komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.

Bekijk hier onze tarieven

Benieuwd naar de Speelhoeve?

Ben je nieuwsgierig naar onze omgeving en de sfeer bij onze peutergroep.

Je bent altijd van harte welkom voor een kennismaking. Wij geven jou dan vrijblijvend een rondleiding en kijken graag mee naar jouw wensen en de mogelijkheden voor de peutergroep.

Rondleiding aanvragen Aanmelden