Privacy policy kinderopvang De Speelhoeve

Wet- en regelgeving
Dit privacy statement is van toepassing op kinderopvang de Speelhoeve; hierna te noemen ‘KDV de Speelhoeve’. Dit privacy statement is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de Europese verordening die geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. De AVG stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot natuurlijke personen herleidbaar is.

Waarom verzamelen wij informatie?
Bij het aanvragen van een rondleiding via onze website, vragen wij om persoonsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens om een afspraak te maken voor de rondleiding en eventueel daarna contact op te nemen.

Bij de inschrijving van een kind, dan wel bij het doorgeven van een wijziging of bij beëindiging van de opvang, vragen wij eveneens om persoonsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens om:

  • de aanvraag of het verzoek af te handelen;
  • een contract voor plaatsing af te sluiten;
  • de facturen te sturen en de automatische incasso uit te voeren;
  • het kind de best mogelijke zorg te verlenen;
  • aan onze verplichtingen te voldoen die de wet ons oplegt, waaronder het doorgeven van persoons- en contractgegevens aan de Belastingdienst.

Ook gebruiken wij deze gegevens voor andere activiteiten die onze bedrijfsvoering ondersteunen en om klanten te informeren over onze dienstverlening.

De persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken worden niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor het is verzameld en verwerkt. Of zo lang als nodig is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Beveiliging
De bescherming van ieders privacy vinden we belangrijk. Daarom zijn onze systemen en programma’s adequaat beveiligd. Wij voeren een actief beleid om die informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden en om onbevoegden binnen en buiten onze organisatie geen toegang te verlenen tot persoonsgegevens. Wij hanteren een formeel vastgelegd proces voor het afhandelen van beveiligingsincidenten.

De website van KDV de Speelhoeve maakt gebruik van een betrouwbaar beveiligingscertificaat om te borgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit is te zien aan het symbool van een sleutel of een slot (afhankelijk van de gebruikte browser). Dit betekent dat er verbinding is met een beveiligde server en dat gegevensuitwisseling versleuteld is. Je kunt dit controleren door op het symbool te klikken. Er verschijnt dan een melding over het beveiligingscertificaat en een bevestiging dat de gegevens versleuteld zijn.

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden.

Gebruik van cookies
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat door de browser op de harde schrijf van de computer of het mobiele apparaat wordt opgeslagen als je onze website bezoekt.

Functionele cookies
Om ervoor te zorgen dat de website naar behoren functioneert, maken we gebruik van functionele cookies. Wanneer je deze uitschakelt, werken de formulieren niet meer waarmee je je bijvoorbeeld kunt inschrijven of wijzigingen kunt doorgeven.

Analytische cookies
Met behulp van analytische cookies meten we het gebruik van onze website. We maken hierbij gebruik van de software van Google (Analytics). Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken (bijvoorbeeld: welke pagina’s worden bekeken, duur van het bezoek, gebruikte zoekwoorden). Hiermee kunnen we onze website en advertenties optimaliseren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, anders dan de producten waar wij als KDV de Speelhoeve gebruik van maken.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Bezoekersinformatie is niet herleidbaar tot individuen en wordt niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. We hebben er o.a. voor gekozen om het laatste octet van de IP-adressen te maskeren.

Browserinstellingen
Als je niet wilt dat websites cookies op jouw computer of mobiele apparaat kunnen opslaan, pas dan de browserinstellingen aan. Er verschijnt dan een waarschuwing voordat er cookies worden geplaatst. Cookies die al geplaatst zijn, kun je verwijderen. De werkwijze voor het aanpassen van deze instellingen, verschilt per browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser.

Aan wie worden gegevens verstrekt?
Wij verkopen persoonsgegevens niet aan derden. Wij verstrekken je gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, bijvoorbeeld met de softwareleverancier, hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van deze gegevens.

Gegevens inzien, wijzigen en verwijderen
Je hebt recht van inzage in je gegevens. Deze worden pas verstrekt als er voldoende zekerheid is dat je bent wie je zegt dat je bent. Daarom dien je dit verzoek schriftelijk in te dienen, met een kopie van het identiteitsbewijs waarin pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar zijn gemaakt. Dit ter bescherming van je privacy. We zullen zo snel mogelijk op dit verzoek reageren. Je hebt het recht tot het wijzigen van de persoonsgegevens wanneer deze onjuist zijn verwerkt. Je hebt recht op gegevensverwijdering indien de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt, mits er geen wettelijke verplichting bij ons ligt om de gegevens te behouden.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Bijvoorbeeld in het kader van wetswijziging of wijzigingen in bedrijfsactiviteiten. Het actuele privacy statement is te vinden op onze website www.kdvdespeelhoeve.nl

Vragen?
Heb je vragen over dit privacy statement of over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens, stel ze dan via het mailadres info@kdvdespeelhoeve.nl