Waarom kinderopvang de Speelhoeve?

Kinderen krijgen bij onze kleinschalige en agrarische kinderopvang zowel letterlijk als figuurlijk de ruimte om zichzelf te zijn en in hun eigen tempo ervaringen op te doen. Ons team van ervaren pedagogisch medewerkers zorgen dat ieder kind zich veilig en vertrouwd voelt en zich daardoor optimaal zal kunnen ontwikkelen.

Onze kenmerken

Betrokkenheid met ouders

Wij vinden de betrokkenheid tussen de pedagogische medewerksters van de kinderopvang en de ouders enorm belangrijk. Dit komt tot stand door het dagelijks contact, een persoonlijk schrift waarin door beide wordt geschreven, een jaarlijks gesprek en daarnaast is er natuurlijk altijd ruimte voor een gesprek op eigen initiatief. Daarnaast houden wij ouders van alle ontwikkelingen binnen de Speelhoeve op de hoogte door middel van de nieuwsbrieven, ouderavonden en het informatiebord.

Agrarisch

De rust van het platteland bij onze kinderopvang zorgt voor een prikkelarme omgeving waardoor de behoeften van een kind alle aandacht krijgt. Kinderen die meer tijd doorbrengen in de buitenlucht, ontwikkelen betere capaciteiten op het gebied van gezondheid en ontwikkeling.

Groene pedagogiek

Binnen kinderopvang De Speelhoeve wordt het pedagogisch handboek van de VAK (Verenigde Agrarische Kinderopvang) gehanteerd. De pedagogische visie van een kinderopvang is bepalend voor hoe kinderen benaderd worden. Het is voor ouder(s) daarom belangrijk dat de visie van een kinderopvang aansluit bij hun eigen visie over de opvoeding en ontwikkeling van hun zoon of dochter.

Duurzaam

Kinderen maken bij onze kinderopvang al op jonge leeftijd kennis met het milieu en de wereld om hun heen. Ze worden zich bewust van waar het eten vandaan komt, hoe het groeit, hoe de natuur is en hoe de verschillende jaargetijde zijn. Ons speelgoed is zoveel mogelijk van hout gemaakt en zo min mogelijk van plastic. De natuur zorgt letterlijk voor energie. De kinderopvang wordt in de toekomst volledig voorzien van energie door zonnepanelen die gemonteerd worden op het dak van het pand. Ook door het gebruik van schone energie proberen wij ons steentje bij te dragen aan de wereld van morgen. 

Doel & visie

Binnen onze kinderopvang wordt het pedagogisch handboek van de VAK (Verenigde Agrarische Kinderopvang) gehanteerd. De pedagogische visie van een kinderopvang is bepalend hoe kinderen benaderd worden. Het is voor ouder(s) daarom belangrijk om te kijken of de visie van een kinderopvang aansluit bij jouw eigen visie over de opvoeding en ontwikkeling van jouw zoon of dochter.

Wij dragen onze pedagogische visie uit door:

  • ieder kind onvoorwaardelijk te accepteren;
  • ons te verplaatsen in hun belevingswereld;
  • zelf het goede voorbeeld te geven;
  • hun eigen initiatieven te stimuleren;
  • goed te observeren waar hun behoeften liggen;
  • zelf laten ontdekken en zelf laten doen;
  • diverse activiteiten aan te bieden;
  • respect te hebben voor elkaar, de natuur en de wereld om ons heen.

Onze kwaliteitsnormen

Agrarische kinderopvang de Speelhoeve heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan.

Wij werken volgens de kwaliteitseisen vanuit de wetgeving en volgens de ISO norm 9001. Het is voor een kinderopvang niet wettelijk verplicht om volgens deze eisen te werken.

VVE-locatie peutergroep

Wij zijn ervan overtuigd dat ieder kind baat heeft bij het deelnemen aan een educatief VVE-programma om op voorhand een eventuele achterstand te voorkomen. Daarom werken wij bij de peutergroep met de VVE-methode PUK.

Een landelijk erkend werkplan met een uitgewerkte visie voor de opvang, vorming en educatie van jonge kinderen. Ontwikkeling van jonge kinderen vraagt namelijk om een brede aanpak. Méér dan woordenschat en taal. Met spel als basis en volwassenen die meedoen op het juiste moment. Het is een aanpak, géén vastomlijnd cursorisch aanbod.

Bijdrage van de overheid voor kinderopvang

Klik hier voor het aanvraagprogramma voor tegemoetkoming van de belastingdienst en aanvullende informatie. Wij adviseren om deze direct aan te vragen. Gezinnen waarbij één van beide ouders werkt komen in aanmerking voor een subsidieregeling. Als beide ouders werken komen ze in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.

Bekijk hier onze tarieven